Adviseren en  begeleiden ten behoeve van de inzet van LZV’s (ecocombi’s)

Nadat in 2000 op kleine schaal is begonnen met de verkenningsfase naar het gebruik van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s) is de inzet van dit soort voertuigen vanaf 2006 fors toegenomen. Vanaf eind 2012 is de proefperiode voorbij en kan dit type voertuigen permanent worden ingezet.

LZV’s vormen, zo is gebleken, een efficiente vorm van goederentransport. Ondanks dat er aparte wet- en regelgeving is inzake het gebruik van LZV’s hebben deze vrachtwagens lagere transportkosten dan gewone vrachtwagencombinaties. Daarnaast is het gebruik van LZV’s minder belastend voor het milieu en wegen worden beter benut. Niet onbelangrijk te vermelden is dat de verkeersveiligheid door de inzet van dit soort voertuigen zeker niet in het geding komt. Door al deze voordelen worden LZV’s tegenwoordig ook vaak ‘ecocombi’s’ genoemd en doen hiermee hun naam meer eer aan.

Bij de inzet van LZV’s dient men rekening te houden met de hier omtrent geldende wet- en regelgeving waarin onder andere de voertuigeisen, eisen aan de chauffeur, benodigde vergunningen etc. worden geregeld. Daarnaast zijn er vele voertuigsamenstellingen mogelijk.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden- en ondersteunen u bij de inzet van dit soort milieuvriendelijke voertuigen.

Offerte aanvragen?

Mail ons om vrijblijvend een offerte op te vragen.