Voorwaarden

Als wij u van dienst mogen zijn doen wij dit met de grootste zorg en aandacht. Desalniettemin houden wij er van vooraf goede afspraken te maken over wat men van de andere partij mag verwachten c.q. verwacht. Wij communiceren hier over graag vooraf zodat u weet waar u aan begint.

Naast de opdracht-specifieke voorwaarden waarnaar wij telkens in onze offertes verwijzen zijn op onze werkzaamheden tevens de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Bij binnenlands vervoer: Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.
  • Bij exceptioneel transport: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • Bij physical Distribution werkzaamheden: Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Voor wat betreft bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Wij sturen u deze voorwaarden desgewenst kosteloos toe, echter kunt u deze ook te allen tijden onderstaand downloaden.

  • AVC
  • CMR
  • AVET
  • Physical Distribution

Offerte aanvragen?

Mail ons om vrijblijvend een offerte op te vragen.